FA
EN AR

جدول زمانی پزشکان

برای رزرو نوبت می‌توانید از جدول زیر استفاده کنید؛ و زمان‌ حضور متخصص مورد نظرتان را مشاهده کنید.

دکتر پیمان یوسفی

دارای بورد تخصصی بیماری های نوزادان و کودکاندرمان اختلالات گوارشی و الرژیک نوزادان و کودکان اختلالات رشد و نمو نوزادان و کودکان اختلال رشد و بلوغ نوجواناندر مطب سونوگرافی شکم، تست حساسیت به کازیین شیر، تست حساسیت به لاکتوز شیر، تست تنفسی ( اسپیرومتری )، حضور دستیار کارشناس ارشد مشاور کودکان و نوجوانان جهت راهنمایی های تکمیلی و پاسخدهی به پرسش های مراجعین انجام می شودسابقه فعالیت بیش از 20 سال در بخش های مراقبت های ویژه نوزادان، همکاری با کودکان و سوختگی بیمارستان پیامبران بیمارستان ابن سینا